ЗА НАС


Историята на ТТГ ПЛЮС ЕООД започва през 1991 г. с предмет на дейност представителство, внос и търговия на машини и консумативи от Италия за различни сфери на промишлеността.

Със своя персонал от 15 души, фирмата представлява най-големите италиански фирми в следните области: пластмасопреработване, обработката на скални материали, сондиране и пътен транспорт, производство на шоколадови изделия, лабораторни и измервателни уреди и др.

До средата на 2007 г. фирмата разполагше със 100 кв.м. офисна част и към 200 кв.м. складови помещения.

От 1 септември 2007 е завършен строежът и вече функционира новият офис, разполжен на площ от около 300 кв.м., а така също складови помещения, от които 500 кв.м. закрита площ и 500 кв.м. открита площ.