МАШИНИ ЗА ПЛАСТМАСА

Представителство, внос и търговия на машини за пластмасопреработващата промишленост и консумативи от Италия, Германия, Австрия и Швейцария

ВНОС НА МАШИНИ ЗА

ПЛАСТМАСОПРЕРАБОТВАЩАТА

ПРОМИШЛЕНОСТ