PENTA

Централизирани системи за пневматичен транспорт на прахообразни суровини.

PENTA