PIOVAN

Спомагателни устройства в производството на пластмасови изделия

PIOVAN

PIOVAN – 50 ГОДИНИ ЛИДЕР В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТМАСИТЕ

PIOVAN присъства в пластмасовата индустрия от 1964 г. насам: петдесет години, през които е имала много важни развития. Докато в първата фаза фирмата се е концентрирала върху технологии за обработка на пластмаси, а след това избира да се концентрира в области, в които пластмасовите смоли се използват по различни начини в зависимост от различните парактеристики на производствените процеси. Преди десет години структурата на фирмата е била разделена на 4 сектора, които включват редица специализирани функции: шприцване, издуване, екструзия, РЕТ префори оптични приложения. В началото на 2013 г. структурата е разделена на 10 области на приложение развивайки умения да предлага на пазара специалисти в отделнитесектори: преформи и бутилки от РЕТ, твърди опаковки,автомобилни компоненти, технически детайли, решения за медицината, фолио за термоформоване, гъвкав филм, тръби-профили-кабели, влакна и лента, рециклиране и компаунд.

ТЕМПЕРИРАЩИ УСТРЙСТВА


Терморегулатори серия TW-TO-TP

Терморегулаторите от серията TW, TO и ТР са проектирани за да поддържат константна темепературата на каналите в матриците, както и хидравличното масло в шприцмашините, зоните на шнековете на екструдерите, калибриращите глави, цилиндрите и каландрите при термофомоването.Терморегулаторите работят в широк зиапазон в зависимост от модела – от 20°С до 250°С.

Терморегулатори серия TW-TO-TP

ЗАХРАНВАНЕ И ТРАНСПОРТ


Монофазни подкачващи устройства серия S
Гамата на подкачващите устройства на PIOVAN от серията S позволяват да се извърши автоматично транспортиране на гранулите от бункерите на изсушителите, на гравиметричните и обемни дозатори до трансформиращата машина.

Монофазни подкачващи устройства серия S

ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА


Гравиметрично дозиращо устройство с висока прецизност серия QUANTUM

Гравиметрично дозиращо устройство с висока прецизност серия QUANTUM

Гравиметрично устройство за мастербач и адитиви

Гравиметрично устройство за мастербач и адитиви