RASNEL LASER

Лазерни устройства за обозначаване и оразмеряване

RASNEL LASER – ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ

Фирмата LASNER LASER повече от 18 години произвежда лазери за обозначаване (линии, кръстове, кръгове) и бариерни лазери за защита на работен периметър.


ORT
Лазер, генериращ линии и кръстове. Клас на защита IP68, захранване 80-240 V, размери 45х170 мм

RASNEL LASER - ORT Лазер, генериращ линии и кръстове.

ORT 24
Лазер, генериращ линии и кръстове. Клас на зашита IP68, захранване 12-24 V, размери 45х170 мм

 RASNEL LASER - ORT 24

Бариерни лазери за защита
Клас 2-4.
Бариерни лазери за защита на работен периметър от LASNER LASER

LASNER LASER

Някои приложения: