ПЪТНОСТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Представителство и внос пътностроителни на машини
от Италия, Германия, Австрия и Швейцария

ВНОС НА

МАШИНИ И ТЕХНИКА 

ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО