FRACCAROLI & BALZAN

Системи за пречистване на водите

FRACCAROLI & BALZAN – СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

Повече от 30 години FRACCAROLI & BALZAN произвежда системи за пречистване на водите и обработка на шлаката.

СЕКТОРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАБОТКА НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, МРАМОР И ГРАНИТ

Утаяване на отработената вода и третиране на шлаката, произтичащи от индустриалния процес на обработка на мрамори, гранити и скални материали.

ОБРАБОТКА НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, МРАМОР И ГРАНИТ

ОБРАБОТКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Утаяване на отработената вода и третиране на шлаката, произтичащи от измиването на инертни материали и измиването на бетоновозите от бетон.

ОБРАБОТКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ