VENTILAZIONE INDUSTRIALE

Филтриращи системи за газове

VENTILAZIONE INDUSTRIALE – ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОВЕ

VENTILAZIONE INDUSTRIALE e фирма, която от 30 и повече години работи в сферата на пречистването и обработката на замърсяващите газове, които се отделят от индустриалните процеси. Големият опит в областта на опазване на околната среда и непрекъснатото търсене на иновативни технически решения направиха VENTILAZIONE INDUSTRIALE лидер на световния пазар. Дейността на VENTILAZIONE INDUSTRIALE се състои в проектирането, кноструирането и инсталирането на инсталации за пречистване на въздуха, прахоуловителни инсталации, инсталации за улавяне и регенериране на разтворители. Екипът на VENTILAZIONE INDUSTRIALE e съставен от инженери-технолози, техници и специализирани работници, така че фирмата решава проблемите във всички фази на процеса – от предварителното проучване, до монтажа и пуска на инсталацията.

Производството на VENTILAZIONE INDUSTRIALE се състои от:

  • каталитични пещи
  • регенеративни пещи
  • инсталации за регенериране на разтворители с активен въглен
  • активни карбонови филтри
  • ръкавни филтри
  • циклони и мултициклони
  • конусен скрубер на Вентури

ЦИКЛОНИ

ЦИКЛОНИ

МУЛТИЦИКЛОНИ

МУЛТИЦИКЛОНИ