ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Представителство, внос и търговия на машини за хранително-вкусовата промишленост от Италия, Германия, Австрия и Швейцария

ВНОС НА МАШИНИ ЗА

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА

ПРОМИШЛЕНОСТ