Представителство, внос и търговия
на машини и консумативи от Италия

ВСИЧКО ЗА КАМЪКА

внос на машини за добив и преработка на камък

ЗА ПЛАСТМАСАТА

внос на машини преработка на пластмаса

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

внос на машини за пътно строителство

ВСИЧКО ЗА КАФЕТО

внос на италианско кафе и кафемашини

всичко за обработката на камъка

Всичко за обработката на камъка

ВСИЧКО ЗА ОБРАБОТКАТА
НА КАМЪКА

Всичко за обработката на камъка

ВСИЧКО ЗА КАМЪКА

машини за добив и преработка на камък

МАШИНИ ЗА ПЛАСТМАСА

внос на машини за преработка на пластмаса

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

внос на машини за пътно строителство

ВСИЧКО ЗА КАФЕТО

внос на италианско кафе и кафемашини